Hvad er Nordterm?

Hvad er Nordterm?
Nordterm er et samarbejdsforum som blev grundlagt i 1976. Nordterms formål er at være et nordisk forum og netværk på terminologiområdet.
Der er en lang tradition for terminologiarbejde i de nordiske lande. Det første arbejde med teknisk terminologi blev gennemført allerede i slutningen af 1800-tallet. Organiseret terminologiarbejde går i Island tilbage til starten af 1900-tallet og i Danmark, Finland, Norge og Sverige tilbage til 1940'erne.

Nordterm skal:

  • fremme og sikre det nordiske samarbejde om terminologi gennem udveksling af information, erfaringer og arbejdsresultater, gennem fællesprojekter og ved at holde konferencer og seminarer,
  • sikre de nordiske landes indflydelse og rolle inden for udviklingen af terminologi på et internationalt plan ved fælles tiltag og ved udviklingen af fælles retningslinier,
  • drive terminologiforskning, praktisk terminologiarbejde, terminologiuddannelse og andre terminologirelaterede aktiviteter.

Mange organisationer og personer deltager i Nordterm-aktiviteter. Terminologicentrene i de nordiske lande er kernen i Nordterm: Dantermcentret (Danmark), Terminologicentralen TSK (Finland), Árni Magnússon-instituttet (Island), Språkrådet (Norge), Giellagáldu - Nordisk samisk fag- og ressurssenter og Terminologicentrum TNC (Sverige).
Repræsentanter fra terminologicentrene sidder i Nordterms styringsgruppe. Formandsskabet i styringsgruppen varierer. Under perioden 2013–2015 har Árni Magnússon-instituttet ansvar for at organisere Nordterm-dagene som holdes hvert andet år.